MichałMarzecGrafikProjektantUI

Logotypy

  • 2017
  • Projekty graficzne
  • Logo
  • Illustrator

 Homestead Brooklyn: blog promujący “wiejskie życie w mieście”. Celem jest promowanie i popularyzacja wiedzy o tym, jak w wielkim mieście żyć bliżej natury i bardziej zielono. Znak w logo to sytlizowany zbiornik na wodę, powszechny element krajobrazu dzielnicy Brooklyn w Nowym Jorku.

 Letterly Love: firma sprzedająca “letter boards”, tabliczki, na których przy pomocy przypinanych liter można samodziedzielnie układać różne teksty - inspirujące cytaty, menu restauracji, listy rzeczy do zrobienia itp.

 Runa Simi Translations: peruwiańskie biuro tłumaczeń. Runa Simi w języku quechua oznacza “język ludzi”, wspólny język. Znak w logo to stylizowany sznur quipu, używany w starożytnym Peru system zapisu i komunikacji.

brulion