MichałMarzecGrafikProjektantUI

Konsylium24.pl

  • 2016
  • Grupa RX
  • Redesign strony głównej
  • Redesign logo

 Serwis społecznościowy dla lekarzy. Umożliwia pomoc w diagnostyce, wymianę wiedzy, dyskusje na dowolne tematy. Moim zadaniem było zaprojektować nowe logo, nowy nagłówek i nowy wygląd strony głównej.

 Strona główna zyskała mniej skomplikowany, mniej "hałaśliwy" wygląd. Więcej przestrzeni pomiędzy elementami sprzyja czytelności, layout umożliwia szybkie skanowanie treści i opcji nawigacji. Uproszczone, wyraźne benefity są łatwe do zauważenia i zrozumiałe.

 Nowe logo jest prostsze i mocniejsze w wyrazie, ma bardziej nowoczesny charakter. Użyłem bezszeryfowej czcionki, usunąłem cienie i gradienty. Znaki cudzysłowu w "dymkach" zastąpiłem trzema kropkami, kojarzącymi się mocno z wymianą wiadomości online. Zaprojektowałem też wersję minimalną do użycia na małych ekranach.

następny projekt