MichałMarzecGrafikProjektantUI

Grupa RX

  • 2014
  • Grupa RX
  • Projekt strony

 Nowa wesja strony firmowej Grupy, nowocześniejsza i dobrze oddająca charakter firmy, dokładnie prezentująca zakres działalności i ofertę.

 Zaprojektowałem też nowe logo Grupy, wyraziste, proste, elastyczne.

następny projekt